Ylivelkaantuminen

Ylivelkaantuminen on taloudellisesti kuormittava tilanne

Ylivelkaantuminen tarkoittaa tilannetta, jossa velkaa on kertynyt omiin tuloihin nähden liikaa. Tämä johtaa siihen, että asumisen ja elämisen kuluista on vaikeuksia selviytyä, kun suurin osa tuloista menee velkojen hoitoon.

Jos arki on tiukan rahatilanteen takia pelkkää selviytymistä, kannattaa tarttua asiaan heti. Velkajärjestelyn lisäksi järjestelylaina voi tuoda apua tiukkaan tilanteeseen.

Ylivelkaantuminen vaikeuttaa elämää monella tavalla

Ylivelkaantuminen alkaa yleensä pienistä lainoista, jotka johtavat ajan myötä tilanteeseen, jossa arjen kustannuksista on vaikea selviytyä. Kun suurin osa tuloista menee lainanhoitokuluihin, ei rahaa jää riittävästi vuokran, muiden laskujen ja elämisen kustannusten kattamiseksi.

Jossain vaiheessa tilanne johtaa siihen, että laskuja alkaa jäädä hoitamatta. Maksamattomat laskut kasvavat korkoa, mikä vaikeuttaa niistä selviytymistä entisestään. Näin velkaa kertyy jatkuvasti yhä enemmän, ja arjen pyörittäminen hankaloituu aina vain enemmän. 

Velkaantumisen jatkuessa velkakierre aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän, joka hankaloittaa elämää entisestään. Se vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon, puhelinliittymän ja vakuutusten saamista. Joskus maksuhäiriömerkintä voi jopa estää työpaikan saamisen.

Ylivelkaantuminen vaikuttaa usein myös henkiseen hyvinvointiin. Jatkuva raha-asioista murehtiminen luo henkisen paineen, joka tekee arjesta raskaan tuntuista. 

Velkaongelmien syyt

Velkaantumisen kierteeseen voi johtaa monet eri syyt, eikä tilanne ole aina täysin omissa käsissä. Esimerkiksi sairastuminen tai äkillinen työttömyys voivat johtaa tilanteeseen, että laskuista on yllättäen vaikea selviytyä.

Ylivelkaantuminen voi myös johtua siitä, että on otettu enemmän lainaa, mitä on varaa maksaa takaisin. Taustalla voi olla täysin yllättävä kulu, jonka kattamiseksi on jouduttu ottamaan lainaa. Joskus syynä voi olla myös kulutustottumukset tai esimerkiksi peliongelma.

Viime aikoina myös yleisen korkotason ja muiden elinkustannusten nousu on hankaloittanut erityisesti asuntovelallisten tilannetta. 

Ylivelkaantunut saattaa olla myös nuori, joka ei ole saanut riittävää talouskasvatusta kotona. Pikalainojen ottaminen saattaa johtaa hyvin nopeasti vaikeaan tilanteeseen, josta on hankala löytää tietä ulos.

Miten estää ylivelkaantuminen?

Hyvät taloustaidot ja suunnitelmallisuus raha-asioiden hoitamisessa ovat parhaita keinoja ylivelkaantumisen estämiseksi. 

Raha-asioissa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • Laadi budjetti ja noudata sitä.
  • Osta vain tarpeeseen, jätä turha kulutus.
  • Säästä puskurirahasto ongelmatilanteiden varalle.

Jos olet jo ottanut velkaa, ja niistä selviytyminen tuntuu haasteelliselta, on tärkeää tarttua tilanteeseen heti. 

Selvitä ensin velkojesi tilanne ja laske realistinen budjetti. Näin voit parhaiten arvioida sitä, onko veloista mahdollista selvitä nykyistä maksusuunnitelmaa noudattaen. Älä ota lisää lainaa aiempia maksuja varten, koska se johtaa vain pahempaan kierteeseen. 

Ensimmäinen askel on pienentää omaa kulutusta. Sen lisäksi kannattaa selvittää velkojen uudelleenjärjestelyn mahdollisuutta. Lainojen yhdistely tai edullisempi järjestelylaina voi laskea lainanhoitokuluja, jolloin arkeen jää riittävästi rahaa elämiseen.

Järjestelylaina voi tuoda helpotusta velkaantuneeseen talouteen

Kun velkaantumisen kierre on käynnistynyt, saattaa tilanteesta selviytyminen tuntua mahdottomalta. Näin ei kuitenkaan ole, ja tilanteeseen voi löytyä ratkaisu usealla eri keinolla.

Jos velkaantumisen taustalla on useampia pieniä luottoja, kannattaa hakea järjestelylainaa. 

Yksi laina usean pienen luoton sijaan tuo yleensä säästöä sekä lainanhoitokulujen että korkomenojen kautta. Järjestelylainan kilpailuttaminen on tärkeää, jotta sillä saavutetaan mahdollisimman iso säästö.

Jos taloudellinen tilanne on heikentynyt, kannattaa hakea apua Takuusäätiöltä. Tiettyjen ehtojen täyttyessä on mahdollista saada Takuusäätiön takaama järjestelylaina tai hyvinvointialueen sosiaalinen luotto, jolla voi järjestellä lainat uudelleen.

Lainojen järjestelyn jälkeen on tärkeä asettaa oma kulutus menojen suhteen sopivalle tasolle. Näin samaan tilanteeseen ei päädy uudelleen edellisten lainojen takaisinmaksun jälkeen.

Lue lisää: Järjestelylaina kokemuksia