Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 17.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Omistaja: Järjestelylainat.fi
Yritys: EMTIR MARKETING OÜ
Osoite Suomessa: Linnoitustie 6, 02600 Espoo
Sähköpostiosoite: info@jarjestelylainat.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseen, palvelujen tarjoamiseen, kehittämiseen ja personointiin, sekä laskutukseen, markkinointiin ja asiakasviestintään.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
  • Markkinointiluvat ja -kiellot
  • Muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

4. Tietojen keräys

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana, esimerkiksi lainahakemuksen yhteydessä.

5. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle missään tapauksessa.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti. Pääsy tietoihin vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat ainoastaan niiden työntekijöiden käytössä, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänen henkilötietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Lisäksi rekisteröidyllä on muut GDPR-asetuksessa määritellyt oikeudet, kuten tietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

9. Evästeet

Emme kerää sivustollamme mitään evästeitä.